Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org


Rezultate

a. 447 de copii remigraţi consiliaţi în vederea reintegrării sociale şi şcolare (364 în perioada de finanţare Cresc, 83 in perioada de finanţare PLUS), dintre care:

- 300 copii remigraţi participanţi la tabere de vară (249 la Gălăciug, 51 la Poiana Pinului);

- 233 copii remigraţi participanţi la excursii / vizite de studiu.

b. 362 de părinţi / persoane în îngrijirea cărora se află copiii din grupul ţintă consiliaţi în vederea dezvoltării abilităţilor suportive pentru reintegrarea socială şi şcolară a copiilor remigraţi  (294 în perioada de finanţare Cresc, 68 in perioada de finanţare PLUS).

c. 781 de profesionişti instruiţi în vederea dezvoltării abilităţilor suportive pentru reintegrarea socială şi şcolară a copiilor remigraţi  (647 în perioada de finanţare Cresc, 134 in perioada de finanţare PLUS): 700 de cadre didactice, 21 de consilieri şcolari, 27 de asistenţi sociali, 5 mediatori şcolari, 28 personal didactic auxiliar şi nedidatic.

d. 3 facilităţi sociale înfiinţate care furnizează servicii pentru grupuri vulnerabile de copiii remigraţi - Centrele Zonale de Asistenţă Psiho-educaţională a Copiilor Remigraţi în Focşani, Adjud şi Mărăşeşti.

e. 20 de de campanii de informare şi educare pentru conştientizarea nevoii de educaţie.