Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org


Promotorul de Proiect:

Consiliul Judeţean Vrancea http://www.cjvrancea.ro

Parteneri:

Partener 1: C.J.R.A.E. Vrancea http://www.cjraevn.ro

CJRAE reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.

Obiectivele principale ale activităţii CJRAE sunt:

a) cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularităţile lor psihoindividuale şi sociale;

b) asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurării educaţiei de calitate în funcţie de potenţialul biopsihosocial al fiecărui copil/tânăr;

c) informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul optimizării activităţii didactico-educative;

d) colaborarea cu factorii educaţionali implicaţi în dezvoltarea personalităţii elevilor/tinerilor în scopul integrării optime a acestora în viaţa şcolară, socială şi profesională;

e) implicarea părinţilor în activităţi specifice unei relaţii eficiente şcoală-familie-comunitate, ca bază a adaptării şcolare şi a integrării sociale a copiilor/tinerilor;

f) organizarea elaborării de studii privind abandonul şcolar, comportamentul deviant juvenil, anturajul negativ, activităţile extraşcolare/timpul liber;

g) organizarea de programe şi proiecte antiviolenţă în mediul educaţional.

Partener 2: C.S.E.I. „Elena Doamna” Focşani http://www.cseielenadoamna.ro

Partener 3: InterCultural Iceland http://www.ici.is

InterCultural Iceland este o organizaţie non-guvernamentală şi non-profit specializată pe dezvoltarea unor iniţiative educaţionale inovatoare, furnizor de expertiză multi-disciplinară şi programe de formare a cadrelor didactice şi altor categorii de specialişti. ICI a fost fondat în anul 2003 în Reykjavík, Islanda având ca principale obiective:

- combaterea discriminării şi prejudecăţilor în educaţie prin organizarea de cursuri de formare a cadrelor didactice;

- conştientizarea avantajelor diversităţii interculturale şi a rolului pozitiv al migranţilor în dezvoltarea oricărei societăţi;

- facilitarea accesului migranţilor la informaţii şi cetăţenie activă, inclusiv prin servicii de traducere.

ICI este un centru important de cercetare şi formare, cu o bogată experienţă şi expertiză în formarea adulţilor pe teme ca educaţie interculturală, învăţarea prin colaborare, combaterea rasismului şi discriminării, contientizare şi sensibilizare în problematica migraţiei.

ICI are expertiza necesară în ceea ce priveşte implementarea proiectelor educaţionale europene, în special datorită implicării anterioare în proiecte Comenius / Grundtvig / Leonardo, iar formatorii instituţiei cunosc mediul educaţional şi cultural românesc datorită activităţilor anterioare desfăşurate în România şi implicării în proiecte educaţionale cu parteneri români.