Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org


Obiectivele proiectului

 

A) înfiinţarea a 3 Centre Zonale de Asistenţă Psiho-educaţională a Copiilor Remigraţi care vor furnizeza timp de 12 luni (dar şi în perioada de sustenabilitate) servicii de asistenţă psihologică şi pedagogică pentru toate categorii de grup ţintă în vederea asigurării accesului copiilor la resurse educaţionale destinate egalizării şanselor şi accesului la educaţie.

B) dezvoltarea şi furnizarea unor servicii educaţionale integrate noi, inovatoare, care vizează intervenţia asupra triadei educative copil-părinte-cadru didactic / alt specialist cu instrumente specifice educaţiei formale şi informale, servicii care asigură asistenţă integrată pentru copiii remigraţi: consiliere de grup, consiliere individuală, activităţi remediale, activităţi educative în cadru infromal / tabere de vară (12 luni în perioada de implementare a proiectului plus perioada de sustenabilitate).

C) elaborarea unei metodologii educaţionale integrate inovative (ghiduri de lucru pentru specialşti, metodologii de intervenţie, instrumente de lucru, metodologii de interpretare a rezultatelor evaluărilor psihologice) care va constitui un sprijin pentru beneficiari în scopul depăşirii situaţiei de dificultate sau vulnerabilitate asociată revenirii în România după o perioadă petrecută în străinătate.