Centre de asistență înființate

Prin Proiectul Cresc in Vrancea au fost înfiinţate şi dotate 3 Centre Zonale de Asistenţă Psiho-Educaţională a Copiilor Remigraţi, în Focşani, Mărăşeşti şi Adjud. 
Centrele vor furniza servicii specializate copiilor remigraţi, părinţilor acestora, cadrelor didactice care lucrează cu copiii remigraţi etc.