Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org


Vizite de studiu pentru promovarea înțelegerii interculturale

 

Obiectivul acestor activităţi este promovarea înțelegerii interculturale prin prezentarea valorilor culturale românești şi analiza acestora prin comparație cu valorile culturale din țările din care s‐au întors copiii, în cadrul unei excursii în care au fost îmbinate vizitarea unor obiective istorice (Mausoleul Mărăşeşti, casa memorială Moş Ion Roată) și activitățile educative informale și non-formale desfăşurate în grupuri mixte: copiii remigraţi, părinții acestora, cadre didactice etc. Au fost organizate 10 activităţi, în medie cu 30 de participanți pe fiecare activitate (copii remigraţi, părinți ai acestora, cadre didactice, membri ai echipei de implementare),

 

Ateliere de lucru pentru facilitarea integrării grupurilor vulnerabile

Au fost organizate 8 ateliere de lucru mixte, a câte 25 de beneficiari (părinții/tutorii copiilor remigraţi, reprezentanți ai instituțiilor publice, cadre didactice și reprezentanți ai ISJ Vrancea, dar și experții din cadrul echipei de implementare). În cadrul acestor ateliere au fost discutate dificultățile întâmpinate în integrarea copiilor remigraţi în sistemul educațional actual din perspectiva părinților, a cadrelor didactice, personalului de conducere din instituțiile școlare și ISJ Vrancea și autorităților locale și au fost identificate soluții comune de facilitare a integrării copiilor remigraţi pentru fundamentarea unor strategii coerente de acțiune la nivelul fiecărei activități școlare.