Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org


2. Derularea procesului de achiziţii

A. Achiziţii bunuri / echipamente

2.1. Achiziţie echipamente electronice

2.2. Achiziţie mobilier şcolar

2.3. Achiziţie instrumente de evaluare psihologică

2.4. Achiziţii materiale consumabile

B. Achiziţii servicii

2.5. Achiziţie servicii de dezvoltare website proiect (incl. domeniul, gazdă)

2.6. Achiziţie servicii de formare a cadrelor didactice

2.7. Achiziţie servicii de analiza de impact a proiectului şi evaluarea calităţii asistenţei psihopedagogice

2.8. Achiziţie servicii de audit financiar şi pentru procedurile de achiziţii

2.9. Achiziţie servicii de traducere

2.10. Achiziţie servicii de organizare tabere pentru copii

2.11. Achiziţie servicii de editare şi tipărire

2.12. Achiziţie servicii de organizare a evenimentelor publice privind lansarea şi finalizarea proiectului