Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org


Scopul proiectului este facilitarea reintegrării sociale şi educaţionale a copiilor remigraţi (copiii reveniţi în România după o perioadă petrecută în străinătate) prin implementarea unor măsuri active care să vizeze atât consilierea psiho-educaţională a copiilor, cât şi dezvoltarea competenţelor părinţilor şi specialiştilor care sunt implicaţi în educarea acestor copii.

Pentru atingerea acestui scop va fi elaborată o metodologie inovativă care să permită punerea la dispoziţia copiilor remigraţi a unor servicii noi, într-o abordare integrată care vizează satisfacerea principalelor nevoi educaţionale şi psiho-sociale ale acestor copiii prin acţiuni specifice integrate într-o viziune unitară.

Activităţile propuse prin proiect vizează reducerea diferenţelor sociale, educaţionale şi mai ales psihologice care separă acest grup vulnerabil de covârstnicii lor şi îngreunează dezvoltarea psihologică şi educaţională normală a copiilor remigraţi.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor generale ale programului RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale” prin întărirea coeziunii sociale la nivelul judeţului Vrancea prin integrarea optimă a copiilor remigraţi în sistemul educativ şi social românesc, dar şi prin creşterea coeziunii mediului socio-educaţional datorită implicării unui număr mare de persoane cu diferite calităţi şi statute sociale (părinţi, cadre didactice, mediatori şcolari, consilieri şcolari, asistenţi sociali) în aceste demersuri de facilitare a reintegrării copiilor remigraţi.